Opcje ułatwień dostępu
logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped

Strona internetowa przygotowana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001082 pn. „Brama do świata zbiorów” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020

Eksponaty

„Ceramika Artystyczna” Spółdzielnia Rękodzieła Artystycznego

Znaleziono eksponatów: 5

Zestaw półmisków

Zestaw pojemników

Komplet misek

Elementy „Serwisu Papieskiego”

Elementy serwisu do kawy